Tools
 

Shipping address in Viet nam

1. Wanhai Lines LTD & InLaco Saigon Địa chỉ: 194 Nguyễn Công Trứ, Quận 1 Điện thọai: 8211297; 8225720 Fax: 8251883; 8243219 Web site: www.wanhai.com Mr. Joseph Lin - Trưởng Đại diện WH Mr. Erwin Hsu - Phụ trách Marketing WH


2. APM - SAIGON SHIPPING CO.LTD
Address: 28 Phung Khac Khoan Street, Dakao Ward, District 1, Ho Chi Minh City.
Tel: (+84 8) 35203680
Fax: (+84 8) 8230013
Web site: www.apmss.com
Mr. Le Anh Tuan – General Director
Ms. Nguyen Thi Thuc Anh - Sales & Marketing Manager
Ms. Nguyen Thi Hoang Anh - Chief Account

3. RCL & VINATRANS
Địa chỉ: Tầng trệt, Vinatrans Building, 147 Nguyễn Tất Thành, Quận 4
Điện thọai: 8259561; 8259562; 8259764
Fax: 8259560
Mr. David Chew - đại diện RLC
Mr. Khun Sutep Tranantasin - Vice President
Mr. Mark Ho - Assistant General Manager/Regional Operation Manager
 

4. CNC, CONTSHIP, KIEN HUNG & VIETFRACHT
Địa chỉ: Lầu 1, Saigon Port Building, 3 Nguyễn Tất Thành, Quận 4
Điện thọai: 8267446; 8267442; 8267443
Fax: 8267438
Mr. Y.S.Chung - Giám đốc điều hành INTEGRITY SHIPPING CO.,LTD kiêm Đại diện CNC
Mr. Hank Chung - Phụ trách Marketing INTEGRITY SHIPPING CO.,LTD
Mr. Tom Chung - Đại diện CNC
 

5. APL & ASACO/VIETFRACHT
Địa chỉ: lầu 8, Diamond plaza, 34 Lê Duẩn, Quận 1
Điện thọai: 8221199
Fax: 8227880
Web site:
www.apl.com

Ms. Ong Toi Kin - Trưởng Đại diện APLMr. Tharatorn Srisakul - Phụ trách APL Logistics 

6. HEUNG A & VIETFRACHT
Địa chỉ: lầu 2, 11 Nguyễn Công Trứ, Quận 1
Điện thọai: 8210806; 8212687; 8212688
Fax: 8210810; 8211050
Web site:
www.heunga-co.kr
Mr. Jae Seon Hong - Đại diện Heung A

7. EVERGREEN, HATSU MARINE & PHƯỚC VINH SƠN
Địa chỉ: 54 Nguyễn Đình Chiểu, Quận 1
Điện thọai: 9103559; 9103565
Fax: 9103525
Web site:
www.evergreen-marine.com.tw
Mr. Daniel Wu - Đại diện EMC
Mr. Charles Yu - Đại diện EMC

8. DSR, LLOY TRIESTINO & VICONSHIP
Địa chỉ hãng tàu Lloyd Triestino: lầu 1, Saigon Port Building, 3 Nguyễn Tất Thành, Quận 4
Địa chỉ hãng tàu DSR: tầng trệt, VOSA Building, 11 Nguyễn Công Trứ, Q. I
Địa chỉ Đại lý: tầng trệt, VOSA Building, 11 Nguyễn Huệ, Quận 1
Mr. Trần Hòa Bình - Tổng giám đốc VICONSHIP
Mrs. Trương Thị Tố Quyên - Trưởng phòng Đại lý DSR
Mr. Hòang Đình Quảng - Trưởng phòng Đại lý Lloyd Triestino
 

9. P&O NEDLLOYD & C.TY ĐẠI LÝ P&O NEDLLOYD/VITRANSCHART
Địa chỉ: lầu 11, Saigon Trade Center, 37 Tôn Đức Thắng, Quận 1
Điện thọai: 9100097
Fax: 9100114; 9100119
Web site:
www.ponl.com
Mr. Michael Dam - Schmidt - Trưởng Đại diện

10. SAMUDERA & PAL SHIPPING AGENCY
Địa chỉ: 16 Phó Đức Chính, Quận 1
Điện thọai: 9141102; 9141103
Fax: 9141104
E-mail:
pal@hcm.vnn.vn
Mr. Jimmy Wong - Trưởng Đại diện

11. YANG MING & CONTINENTAL SHIPPING AGENCY CORP
Địa chỉ: phòng 810, lầu 8, Sunwah Tower Building, 115 Nguyễn Huệ, Quận 1
Điện thọai: 8219257
Fax: 8219259
Web site:
www.yml.com.tw
Mr. Gerry Liu - Đại diện kiêm Phó GĐ Continental Shipping Agency Corp
Mr. Filip Liu - Phó Đại diện

12. DONGNAMA & SAFI
Địa chỉ hãng tàu: lầu 12, 37 Tôn Đức Thắng, Quận 1, TP. HCM
Web site:
www.safi.com.vn
Địa chỉ Đại lý: 39 Đòan Như Hài, Quận 4
Điện thọai: 8253609; 8263125
Fax: 8253610; 8254371
Mr. Johnny Park - Đại diện

13. CHINA SHIPPING & VOSA SG
Địa chỉ: lầu 2, Vosa Building, 7 Nguyễn Huệ, Quận 1
Điện thọai: 8225324; 8242277; 8210267; 8213934
Fax: 8212795
Web site:
www.cnshipping.com
Mr. Lu Wen Qi - Trưởng Đại diện

14. ZIM ISRAEL NAVIGATION & VINATRANS
Địa chỉ: lầu 1, Vinatrans Building, 147 Nguyễn Tất Thành, Quận 4
Điện thọai: 9404257; 9404505
Fax: 9404474
Mr.Michael W.T. Kwok - Đại diện
 

15. NYK LINE & VITAMAS
Địa chỉ: lầu 6, Saigon Riverside Office Center, 2A - 4A Tôn Đức Thắng, Quận 1
Điện thọai: 8235616 - 17 - 18 - 19
Fax: 8235614 - 15
Web site:
www.nykline.com
Mr. Tetsuji Kohara - Trưởng Đại diện
Mr. Kyoseke Noguchi - Phó Đại diện

16. MAERSKLINE

Address: 28 Phùng Khắc Khoan, District 1, Ho Chi Minh City.
Tel: (+84 8) 8243252
Fax: (+84 8) 8231395
Web site: www.maerskline.com
Mr. Paul Hoogwarts – General Director

17. HAPAG - LLOYD & VINALINK
Địa chỉ: lầu 2, Vinatrans Building, 147 Nguyễn Tất Thành, Quận 4
Điện thọai:8255339
Fax: 8255340
Web site:
www.hlcl.com
Mr. Nguyễn Nam Tiến - Giám đốc Vinalink
Mrs. Trần Xuân Hồng - Phó Giám đốc kiêm Trưởng phòng Đại lý

18. PIL, ACL & TRANSIMEX SG, I.T.L.
Địa chỉ: 172 Hai Bà Trưng, Quận 1
Điện thọai: 8230029; 8295033; 8220013
Fax: 8228566; 8296011
Web site:
www.pilship.com
Địa chỉ I.T.L.: 134 Lê Lai, Quân 1
Điện thọai: 9254183; 9254185
Fax: 9254184
Web site:
www.aclship.com
Mr. Trần Hồng Đởm - Tổng Giám đốc
 

19. HANJIN SHIPPING CO.& HL CARGO
Địa chỉ Hãng tàu Hanjin: Lầu 10, 37 Tôn Đức Thắng, Quận 1
Điện thọai: 8451580
Fax: 8451582
Web site:
www.hanjin.com
Địa chỉ đại lý HL Cargo: 208 -210 Khánh Hội, Quận 4
Điện thọai: 9406327
Fax: 9406328
Mr.Su Han Kim - Đại diện
Mr. Kim Young Hee - Trưởng Đại diện

20. UASC,CSAV & OCEAN WAY, SAMTRA
Địa chỉ Hãng tàu: lầu 11, OSIC Building, 8 Nguyễn Huệ, Quận 1
Điện thọai: 8256148
Fax: 8256150; 8228316
Địa chỉ Đại lý Ocean way: A59 Nguyễn Thần Hiến, Quận 4
Điện thọai: 8254683; 8260470
Fax: 9404321
Địa chỉ Đại lý Samtra: 75 Nguyễn Trường Tộ, Quận 4
Điện thọai: 9401372
Fax: 9401384
Mr. Andrew Kerr - Trưởng Đại diện
 

21. COSCO & COSFI
Địa chỉ: lầu 1, 47 Phó Đức Chính, Quận 1
Điện thọai: 8217124; 8213697
Fax: 8217125
Web site:
www.cosfivn.com
Mr. Yin Sin Chin - Trưởng Đại diện kiêm Giám đốc COSFI

22. CCNI, WILHEMSON & SUNNY TRANSPORTATION CO.,LTD
Địa chỉ: 146 Khánh Hội, Quận 4
Điện thọai: 9402741; 9402805
Fax: 9402740
Web site:
www.sunnytrans.com.vn
Mr. Bùi Quốc Hùng - Giám đốc

23. TMM,LYKE LINES & VINAFREIGHT
Địa chỉ: A8 Trường Sơn, Quận Tân Bình
Điện thọai: 8446409
Mr. Nguyễn Bích Lân - Giám đốc Vinafreight
 

24. JARDIN SHIPPING AGENCIES & VINAFREIGHT
Địa chỉ: R G, lầu 8 OSIC Building, 8 Nguyễn Huệ, Quận 1
Điện thọai: 82744350
Fax: 8274346
Mr. Nguyễn Uy Vũ - Văn phòng Đại diện
 

25. MSC & CÔNG TY ĐẠI LÝ MSC
Địa chỉ: lầu 4, OSIC Building. 8 Nguyễn Huệ, Quận 1
Điện thọai: 8275212 - 214
Fax: 8275216
Mr.Hòang Trọng Giang - Giám đốc
 

26. OOCL & GMT
Địa chỉ: tầng trệt, H.O.C Building, 2 Thi Sách, Quận 1
Điện thọai: 8292578, 8292576
Fax: 8242522
Web site:
www.oocl.com
Mr. Albert Chen - Đại diện

27. VINAFCO SHIPPING COMPANY
Địa chỉ: 26 Nguyễn Trường Tộ, Quận 4
Điện thọai: 8265953, 8265954
Fax: 8264353
Web site:
www.vinafco.com
Mr. Vũ Hòang Bảo - Phụ trách văn phòng đại diện tại TP.HCM

28. KMTC
Địa chỉ: tầng 7 Habour View Tower, 35 Nguyễn Huệ, Quận 1
Điện thọai: 8218580
Fax: 8214436
Mr. Erick Kim - Đại diện KMTC
 

29. GERMATRANS & GERMADEPT
Địa chỉ: tầng 15 Habour View Tower, 35 Nguyễn Huệ, Quận 1
Điện thoại: 9140141
Fax: 8215189
Web site:
www.germatrans.com.vn
www.germadept.com.vn

30. TỔNG CÔNG TY HÀNG HẢI VIỆT NAM (VINALINES)
Địa chỉ: Toà nhà Trung tâm TTTM Quốc tế (OCEAN PARK)
Số 1, Đào Duy Anh, Phường Phương Mai, Q. Đống Đa, Hà Nội.
Tel: (84- 4) 577 0825/26/27/28/29/30
Fax: (84- 4) 577 0850/60
EMAIL: vnl@vinalines.com.vn

Website: www.vinalines.com.vn 

31. VINASHIN NEW WORLD LOGISTIC JOINT STOCK COMPANY
40 Le Hong Phong Street, Nha Trang City, Khanh Hoa Province, Vietnam
Tel: +84 58 877637
Fax: + 84 58 877638
Email:
salesvnw@vinashinnewworld.vn
Website: http://
www.vinashinnewworld.com
PIC: Nguyen Doan Chinh / General Director
Cell phone: 00-(84)-0913 472 242
 

32. VIETNAM SHIPPING SERVICE CORPORATION
D11 c/c 300 Ben Chuong Duong Str. HCM city, VN
Tel: (84-8) 837 5568 – 837 5567 – 837 5565
Fax: (84-8) 837 5569 – Website:
www.vietnam-ship.com
P.I.C: Ms Mary Phuong / Sales Executive
(Handphone : (84) 903 168 945) Email:
mary@vietnam-ship.com 

33. Air Sea Worldwide Vietnam Ltd
50 Cuu Long, Ward 2, Tan Binh Dist, HCMC, Vietnam
Mr. Kevin Bach
Tel : 84 (0)8 - 2969 858 / 8487 669
Fax : 84 (0)8 - 8421 503
C.phone : 0938 005 090
Skype : kevin.bach
Email :
kevin.bach@asw-vietnam.com

 
      [ Top ]    [ Back ]

SERVICES

 
DỊCH VỤ VẬN CHUYỂN BẮC NAM , CAMPUCHIA , LAOS , CHINA
Vận chuyển : Hàng tàu rời , Siêu trường siêu trọng, Hàng quá khổ , Sà Lan , Hàng Dự án , Cont Flat R
DỊCH VỤ XIN GIẤY PHÉP XNK
DỊCH VỤ KHAI HẢI QUAN, XUẤT NHẬP KHẨU UỶ THÁC
Dịch vụ Vận chuyển phát nhanh hàng hóa quốc tế , trong nước
Dịch vụ vận tải hàng không
Dịch vụ vận chuyển đường biển
Dịch vụ vận chuyển nguyên container FCL
Logistics
 

SEARCHSale Ex.1
Sale Ex.2
Designer
Sale Ex. 3
Manager
Director
Sale Ex.4
Manager
Director
VN market

HOT LINE:

Mobile : +84 937805805
Tel/Fax: +84 866717117
EXCHANGE RATES
USD20.850
GBP33.242
HKD2.699
CHF23.121
JPY252.93
AUD21.655
CAD20.958
SGD16.612
EUR27.856
NZD17.135
Bat Thái Lan779
USD20.834
GBP33.289
HKD2.693
CHF23.727
JPY270.31
AUD21.946
CAD21.028
SGD17.069
EUR28.616
NZD17.283
Bat Thái Lan800
GOLD RATES
SBJ
SJC

STATISTICS

    Online Visitors:  
    Total Visitors: 


ASSOCIATION

Thiet ke web gia reThiet ke web dat nha bedat phu xuan dat hiep phuocbat dong san